دسامبر 24, 2016

پرس برک

 مشخصات فنی پرس برک (خم کن) پرس برک (خم کن) هیدرولیک با تناژهای مختلف همراه با فیکس کن آخر مکانیکی 1-    بدنه یکپارچه 2-    تنش گیری []
دسامبر 24, 2016

قیچی ورق بر

 مشخصات فنی قیچی ورق بر هیدرولیک دستگاه قیچی ورق بر مورد بحث دارای اسکلت بندی بالا و قوی میباشد که با 4 سیلندر بالا و پایین []